Aktuellt

Halvdagsinternat

2019-07-02
Den 19 juni 2019 träffades styrgruppen och referensgruppen för ett halvdagsinternat där planer och mål för framtiden diskuterades. Från vänster: Christina Brogårdh, Arne Lindgren, Ida Glad, Allan Hedlund, Hélène Pessah, Isabel Gonçalves    
Läs mer

Länkar till föreläsningar från årsdagen

2019-07-02
För er som inte hade möjlighet att närvara vid StrokeSyds årsdag den 20 maj 2019 finns länkar till inspelade föreläsningar nedan. Håkan Carlsson - Rehabilitation of sensory impairments of the upper limb after stroke, Lunds universitet Magnus Esbjörnsson - Video assisted NIHSS over 3G/4G networksduring ambulance transfer for suspected stroke, Lunds universitet Joanna Wardlaw - Imaging Stroke, The University of Edinburgh  
Läs mer

Möjlighet till bidrag för att anordna seminarium

2019-05-10
Medlemmar i StrokeSyd som anordnar ett stroke-seminarium har möjlighet att ansöka om upp till cirka 5000 kronor i bidrag för detta. Ett villkor är att det blir en presentation för StrokeSyd-nätverket och att det annonseras i god tid till medlemmar och anslås på hemsidan.    
Läs mer

Välkommen till StrokeSyd!

2018-10-17
StrokeSyd - ett centrum för forskning, vårdutveckling, utbildning och innovationer inom området stroke, vid Lunds universitet och Region Skåne.
Läs mer