Ledning

Styrgrupp

Jesper Petersson
Docent
Verksamhetschef
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin
Ordförande i StrokeSyd

 

 

Zaal Kokaia
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi
Vice ordförande i StrokeSyd

 

 

 

Christina Brogårdh
Professor
Institutionen för hälsovetenskaper
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

 

 

 

Isabel Goncalves
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Verksamhetsområde: Kardiovaskulär forskning – translationella studier

 

 

 

Arne Lindgren
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

 

 

 

Cecilia Ervander
Allmänläkare
Vårdcentralen Södertull
Region Skåne

Angelina Grönberg
Doktorand
Logoped
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Logopedi
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Referensgrupp

 

 

 

Bo Norrving
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

 

 

 

Hélène Pessah-Rasmussen
Docent och Överläkare
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

 

 


Allan Hedlund
Ordförande Strokeföreningen i Malmö

Ebba Larsson
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, Höganäs

Eva Albihn
Vice ordförande Strokeföreningen i Malmö

Evy Lundgren Åkerlund
VD, Xintela AB, Lund

Monica Persson
Medicinsk Ansvarig för Rehabilitering, Helsingborg