Vad gör StrokeSyd?

Årligen insjuknar ca 26 000 personer i Sverige och 17 miljoner i Världen. En tredjedel avlider till följd av hjärnskadorna, medan en tredjedel drabbas av livslånga funktionsnedsättningar som ofta kräver vård på institution eller av anhöriga. Idag lever ca 140 000 personer i Sverige med kvarstående fysiska och/eller kognitiva problem efter stroke. Stroke orsakar flest vårddagar i somatisk vård, och den årliga samhällskostnaden har beräknats till 15 miljarder kronor.

Uppenbarligen, finns ett enormt samhälls- och medicinskt behov att utveckla åtgärder och behandlingar som (1) förhindrar stroke (prevention), (2) minskar skador på hjärnan till följd av stroke (protektion), och (3) främjar återhämtning av förlorad hjärnfunktion till följd av stroke och som förbättrar livskvalitén hos strokedrabbade (rehabilitering).

Inom dessa områden, bedriver StrokeSyd som är ett nätverk av forskare och vårdpersonal vid SUS, Skånes sjukhus nordväst, Skånes sjukhus nordöst och södra Halland stark forskning och vårdutveckling.