Vårt uppdrag

StrokeSyd skall:

  • främja samarbetet mellan akademi, sjukvårdsföreträdare, företag och patientföreningar inom området stroke,
  • främja forskning, utveckling och klinisk implementering av åtgärder och behandlingar för att förhindra stroke, skydda hjärnan mot skador efter stroke, samt förbättra rehabilitering och livskvalitet efter stroke,
  • främja utveckling av vårdkedjan för stroke,
  • främja utveckling innovationer inom området stroke,
  • upplysa allmänheten och vara opinionsbildare rörande stroke