Möjlighet till bidrag för att anordna seminarium

Medlemmar i StrokeSyd som anordnar ett stroke-seminarium har möjlighet att ansöka om upp till cirka 5000 kronor i bidrag för detta.

Ett villkor är att det blir en presentation för StrokeSyd-nätverket och att det annonseras i god tid till medlemmar och anslås på hemsidan.