Länkar till föreläsningar från årsdagen

För er som inte hade möjlighet att närvara vid StrokeSyds årsdag den 20 maj 2019 finns länkar till inspelade föreläsningar nedan.

Håkan Carlsson – Rehabilitation of sensory impairments of the upper limb after stroke, Lunds universitet

Magnus Esbjörnsson – Video assisted NIHSS over 3G/4G networksduring ambulance transfer for suspected stroke, Lunds universitet

Joanna Wardlaw – Imaging Stroke, The University of Edinburgh