Välkommen till StrokeSyd!

StrokeSyd – ett centrum för forskning, vårdutveckling, utbildning och innovationer inom området stroke, vid Lunds universitet och Region Skåne.