Strokeveckan

Medicinska fakulteten, Lunds universitet anordnar Strokeveckan den 26-29 oktober.

Måndag – torsdag  publiceras inlägg och filmer på fakultetens Facebooksida: https://www.facebook.com/medicinskafakulteten samt på www.medicin.lu.se/strokedagen

Måndag – presenteras alla forskare som fått forskningsbidrag från Sparbanken Skåne

Tisdag –  presenteras StrokeSyd

Onsdag – presenteras alla patientföreningarna

Torsdag – presenteras årets forskningspristagare samt masterpristagare som fått pris från Sparbanken Skåne