Strokepriset

 

I Sverige drabbas årligen cirka 25 000 av stroke vilket motsvarar en stroke var 20e minut.

Det är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning.

Den akuta behandlingen av stroke har gjort oerhörda framsteg de senaste 10-15 åren vilket minskat sjukhustiderna och behovet av fysisk rehabilitering.

 

Trots förbättringar av såväl akut behandling som förebyggande arbete orsakar fortfarande stroke ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga samt medför stora kostnader för samhället.

 

Det krävs fortfarande utveckling på en rad områden – rehabilitering, den allmänna tillgängligheten i samhället och inte minst en ökad förståelse och kunskap hos olika organisationer och huvudmän, exempelvis arbetsgivare och försäkringskassa, för s.k. dolda handikapp, till exempel hjärntrötthet.

 

För att uppmärksamma detta instiftar Strokeföreningen Malmö ”Strokepriset”.

 

Strokepriset tilldelas årligen, från 2020, en person som gjort framstående insatser för att förbättra villkoren för strokedrabbade och/eller deras anhöriga.

Priset kan delas ut till samtliga yrkeskategorier inom vården, inom socialtjänsten, personer verkande inom områden som berör stroke, till gode män, privatpersoner eller föreningsaktiva.

 

Prissumman är 5 000 kronor samt ett livslångt medlemskap i Strokeföreningen Malmö.

 

Pristagaren utses av Strokeföreningen Malmös styrelse.

Nomineringar kan lämnas av vem som helst.

Som pristagare prioriteras personer verkande i föreningens område, sydvästra Skåne.

 

Nominering för 2020 års pris lämnas in senast 200325. Nomineringen skickas till info@strokemalmo.se. Nomineringen skall innehålla motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade.