Okategoriserade

Annual Scientific Meeting May 8th, postponed

2020-03-26
Due to the development regarding the COVID-19 outbreak, and in an effort to prevent spreading of the virus, StrokeSyd has decided to postpone the Annual Scientific Meeting, scheduled to take place in Lund 8th of May, 2020. Hopefully, the meeting can be arranged during the autumn instead.
Läs mer

Utlysning av forskningsmedel

2020-01-13
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelse, donerade under 2016 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. I samband med denna satsning utlyser Medicinska fakulteten forskningsmedel samt pris inom forskning.   UTLYSNING AV SPARBANKSSTIFELSENS FÄRS & FROSTA FORSKNINGSMEDEL INOM OMRÅDET STROKE Under 2020 kommer ca 2 miljoner att beviljas till forskningsmedel. Forskningen ska rymmas inom ett brett spektrum av området Stroke - från cellbiologisk forskning till rehabilitering, men medel ska…
Läs mer

Strokepriset

2019-12-16
  I Sverige drabbas årligen cirka 25 000 av stroke vilket motsvarar en stroke var 20e minut. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning. Den akuta behandlingen av stroke har gjort oerhörda framsteg de senaste 10-15 åren vilket minskat sjukhustiderna och behovet av fysisk rehabilitering.   Trots förbättringar av såväl akut behandling som förebyggande arbete orsakar fortfarande stroke ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga samt medför stora kostnader…
Läs mer

The Brain Conferences

2019-11-19
Check out Brain Conference on Brain Stroke: Why, how, and hope (19-21 April, Rungstedgaard, Denmark). The application for the meeting is now open. Kindly note that the early deadline is 17 January, after which registration fees will increase. Fifteen travel stipends of 1,000 EUR each are available and will be awarded following the regular application of 12 February deadline. The preliminary programme and detailed information on the conference is available on the Brain Conference page.  
Läs mer

Halvdagsinternat

2019-07-02
Den 19 juni 2019 träffades styrgruppen och referensgruppen för ett halvdagsinternat där planer och mål för framtiden diskuterades. Från vänster: Christina Brogårdh, Arne Lindgren, Ida Glad, Allan Hedlund, Hélène Pessah, Isabel Gonçalves    
Läs mer

Länkar till föreläsningar från årsdagen

2019-07-02
För er som inte hade möjlighet att närvara vid StrokeSyds årsdag den 20 maj 2019 finns länkar till inspelade föreläsningar nedan. Håkan Carlsson - Rehabilitation of sensory impairments of the upper limb after stroke, Lunds universitet Magnus Esbjörnsson - Video assisted NIHSS over 3G/4G networksduring ambulance transfer for suspected stroke, Lunds universitet Joanna Wardlaw - Imaging Stroke, The University of Edinburgh  
Läs mer

Möjlighet till bidrag för att anordna seminarium

2019-05-10
Medlemmar i StrokeSyd som anordnar ett stroke-seminarium har möjlighet att ansöka om upp till cirka 5000 kronor i bidrag för detta. Ett villkor är att det blir en presentation för StrokeSyd-nätverket och att det annonseras i god tid till medlemmar och anslås på hemsidan.    
Läs mer

Välkommen till StrokeSyd!

2018-10-17
StrokeSyd - ett centrum för forskning, vårdutveckling, utbildning och innovationer inom området stroke, vid Lunds universitet och Region Skåne.
Läs mer