UTLYSNING AV SPARBANKSSTIFELSENS FÄRS & FROSTA FORSKNINGSMEDEL INOM OMRÅDET STROKE

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelse, donerade under 2016 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. I samband med denna satsning utlyser Medicinska fakulteten forskningsmedel samt pris inom forskning.

 

Under 2019 kommer ca 2 miljoner att beviljas till forskningsmedel. Forskningen ska rymmas inom ett brett spektrum av området Stroke – från cellbiologisk forskning till rehabilitering, men medel ska företrädelsevis tilldelas klinisk/translationell och patientnära forskning.

Sista dag att ansöka är 2019-04-30. För mer information, samt instruktioner för ansökan, se vår hemsida:

https://www.med.lu.se/intramed/forska_utbilda/stoed_till_forskning/anslag_stipendier/stroke_anslag_priser_sparbanksstiftelsen_faers_frosta/utlysning_av_forskningsmedel

 

INBJUDAN ATT NOMINERA MOTTAGARE TILL FÄRS & FROSTAS FORSKNINGSPRIS FÖR SÄRSKILT FRAMSTÅENDE AVHANDLINGSARBETE

Under 2019 kommer ett forskningspris på 100 000 kronor och utdelas till en forskare som försvarat sin doktorsavhandling maximalt fyra år innan utlysningstillfället. Forskaren ska ha visat prov på särskilt framstående arbete. Forskningen ska rymmas inom området Stroke. Det är även önskvärt med en tydlig koppling till preventionsinsatser, vård och/eller rehabilitering av patienter.

Sista dag att nominera är 2019-04-30. För mer information, samt instruktioner för hur man nominerar, se vår hemsida:
https://www.med.lu.se/intramed/forska_utbilda/stoed_till_forskning/anslag_stipendier/stroke_anslag_priser_sparbanksstiftelsen_faers_frosta/nominera_forskningspriset

 

STROKEDAGEN I LUND 29 OKTOBER 2019

Forskningspriset överlämnas vid det årliga Färs & Frosta seminariet ”Strokedagen i Lund”, som sker i samband med Världsstrokedagen.
De forskare som mottagit medel kommer även att presentera sin forskning. Mer information kommer att presenteras under våren.