Ledning

Styrgrupp

Christina Brogårdh
Professor
Institutionen för hälsovetenskaper
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Cecilia Ervander
Allmänläkare
Vårdcentralen Södertull
Region Skåne

Isabel Goncalves
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Verksamhetsområde: Kardiovaskulär forskning – translationella studier

Arne Lindgren
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin
vChairman of StrokeSyd

Jesper Petersson
Docent
Verksamhetschef
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Tadeusz Wieloch
Ordförande i StrokeSyd 2018
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Trine Apostolakis Hanson
Doktorandrepresentant

Referensgrupp

Allan Hedlund
Ordförande Strokeföreningen i Malmö.

Evy Lundgren Åkerlund
VD, Xintela AB, Lund

Bo Norrving
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Helene Pessah-Rasmussen
Docent och Överläkare
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin