Ledning

Styrgrupp

Christina Brogårdh
Professor
Institutionen för hälsovetenskaper
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin
Vice ordförande i StrokeSyd

Cecilia Ervander
Allmänläkare
Vårdcentralen Södertull
Region Skåne

Isabel Goncalves
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Verksamhetsområde: Kardiovaskulär forskning – translationella studier

Arne Lindgren
Ordförande i StrokeSyd
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Jesper Petersson
Docent
Verksamhetschef
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Zaal Kokaia
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi

Trine Apostolaki-Hansson
Doktorandrepresentant
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Referensgrupp

Allan Hedlund
Ordförande Strokeföreningen i Malmö.

Evy Lundgren Åkerlund
VD, Xintela AB, Lund

Bo Norrving
Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Hélène Pessah-Rasmussen
Docent och Överläkare
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Neurologi
Verksamhetsområde: Neurologi och Rehabiliteringsmedicin