Loggor Lunds universitet, Region Skåne

StrokeSyd

Forskning, vårdutveckling och innovationer inom området stroke
Välkommen till StrokeSyd!

StrokeSyd – ett centrum för forskning, vårdutveckling, utbildning och innovationer inom området stroke, vid Lunds universitet och Region Skåne.

Aktuellt

Ny hemsida

2018-04-26
Välkomna till StrokeSyds hemsida.  
Läs mer
Nyhetsarkiv